Νίκαια , 7ης Μάρτη
       Στήν Καρδία της Νίκαιας ,επί της οδού 7ης Μάρτη '44 , εδώ που  πρωτοξεκίνησε  η  εμπορική  δραστηριότητα της περιοχής , μέσα σ'ένα χώρο 1.100 Μ2 ,μελετήθηκε και ανεγέρθηκε ένα από τα πίο σύγχρονα εμπορικά κέντρα ,βασισμένο σε διεθνή πρότυπα που απορρέουν απο την πείρα ενός εκλεκτού γκρούπ μηχανικών.
       Το εμπορικό κέντρο PANPOLY εκτός από την πρωτοποριακή
του  παρουσία  στην  αγορά  της  Νίκαιας  και  την  συγκέντρωση δυναμικών εμπορικών επιχειρήσεων ,έχει τη δυνατότητα να δώσει διέξοδο στό μεγάλο πρόβλημα  της εξεύρεσης  εμπορικής  στέγης
στην περιοχή.
       Τα 6 επίπεδα του PANPOLY περιλαμβάνουν 60 καταστήματα
δυνατότητα για Roof Garden , Bar , Cafeteria , άνετους  κοινό-
χρηστους χώρους που σας  υπόσχονται  άνετη  διακίνηση , ευχά-ριστη παραμονή και γενικά μια δυναμική και σύγχρονη  παρουσία
της επιχείρησής σας.
<< Επιστροφή