Ο "ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΤΖHΠΟΛΥΧΡΟΝΗ" ιδρύθηκε το 1960
από τον Πολυχρόνη Χατζηπολυχρόνη .Οι εταιρίες της ομπρέλας του
Ομίλου δραστηριοπoιούνται στον χώρο των μελετών - κατασκευών
και πωλήσεων έργων ιδιοκτησίας του Ομίλου, είτε έργων από
αντιπαροχή.

Στόχος του Ομίλου είναι, η συνεχής βελτίωση των κατασκευών της
από πλευράς λειτουpγικότητας , αισθητικής , στατικής επάρκειας και
αντισεισμικής ασφάλειας, που επιτυχώς επιμελείται το τεχνικό γραφείο
του Ομίλου, που απαρτίζεται από μια ομάδα εκλεκτών επιστημόνων
(αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι) και εκτελούνται
απο μόνιμα εξειδικευμένα συνεργεία σε όλα τα στάδια των έργων.

Σήμερα, μετά την πολυετή εμπειρία μας , τα έργα μας εκτός από την
πολυτελή τους κατασκευή, είναι σχεδιασμένα με υψηλή αισθητική και
λειτουpγικότητα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε οικογένειας και
να παρέχουν την ασφάλεια της αντισεισμικής κατασκευής.

Μια επίσκεψη σας στα έργα μας , θα σας αποκαλύψει το σπίτι των
ονείρων σας , στην καλύτερη δυνατόν τιμή με τον καλύτερο
διακανονισμό. Διαφημιστές μας τα έργα μας και οι ήδη πελάτες μας.