Δαφνί Χαϊδαρίου , Βουλγαροκτόνου 15 & Παλαιολόγου
-Κατάστημα Ισογείου επιφάνειας 225 Μ2 και υπόγειο 140 Μ2 και θέση στάθμευσης.
<< Επιστροφή